اخبار > غفوری: می‌خواهیم به هواداران عیدی بدهیم (منبع: انتخاب)