اخبار > تحویل مدارس «گولن» در افغانستان به ترکیه (منبع: تابناک)