اخبار > نوبخت : سال آینده همه مردم یارانه دریافت می کنند (منبع: انتخاب)