اخبار > ۵۵ نماد بورسی در بهمن ماه متوقف شد (منبع: تابناک)