اخبار > بنان استاد آوازی که قصد خوانندگی نداشت! (منبع: تابناک)