اخبار > کشف گورستان ۲۰۰۰ ساله در جنوب مصر (منبع: تابناک)